Egon Clausen har en fortid som mangeårig redaktør på P1 i Danmarks Radio. Han har desuden udgivet mange bøger, været formand for de faglitterære forfattere, bestyrelsesmedlem i Dansk Forfatterforening, siddet i styrelsen for Dansk Kunstnerråd og været medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Han har skrevet mange kronikker og kommentarer i dagspressen og været medarbejder ved det satiriske ugeblad Corsaren. Det mærkes. Hans pen er sylespids, men det er ikke sarkasme det hele.

Egon Clausen er vokset op i et miljø, der var stærkt præget af Indre Mission, og med stor sympati og historisk viden spørger han (senest i essaysamlingen “Vestenvind”) om, hvilken indflydelse denne bevægelse har haft på den vestjyske mentalitet og på udviklingen af det midt- og vestjyske industrieventyr i det hele taget. Hans vingefang er således stort. Det spænder fra missionske kredse i Vestjylland til litterære saloner i København.

Egon Clausen har selv illustreret flere af sine bøger, bl.a. “Vestenvind”, som udkommer på Forlaget Læselyst.

Illustration fra essaysamlingen “Vestenvind”
Illustration fra essaysamlingen “Vestenvind”