VI HAR MODTAGET SÅ MANGE MANUSKRIPTER, AT VI LUKKER FOR TILGANGEN I 2024 OG KONCENTRERER OS OM AT UDGIVE DEM, VI HAR ANTAGET.

Vi modtager rigtig mange manuskripter og må afvise langt de fleste, fordi de ikke passer ind i forlagets profil, så læs venligst nedenstående, inden du eventuelt sender dit manuskript.

Forlaget Læselyst udgiver bøger i mange genrer. Vi skal blot kunne stå inde for deres kvalitet. Ganske vist er definitionen på kvalitet subjektiv, men i dette tilfælde er det altså os, der vurderer, om vi finder et manuskript tilstrækkelig godt til, at vi vil satse på en udgivelse.

Hvad enten du har skrevet et fag- eller skønlitterært manuskript, lægger vi vægt på, at du leverer en gennemarbejdet tekst, hvor du har gjort dig umage med dels at formulere dig forståeligt, dels at følge dansk retskrivning. Samtidig må du være parat til at acceptere en eventuel forhandling om ændringer, hvis manuskriptet skal antages.

Underholdning er godt, men underholdning for underholdningens skyld fører ofte hurtigt en overmæthed med sig. Derfor modtager vi helst skønlitterære manuskripter, der er præget af, at forfatteren har noget på hjerte. Der skal være brug for, at din bog kommer på markedet!

Angående faglitteratur er det et krav fra vores side, at manuskripter, der sendes til os, skal have en akademisk lødighed for at blive taget i betragtning, og at de samtidig har en vis folkelig appel. Vi har kompetence til at vurdere fagbogsmanuskripter inden for en del humanistiske fag samt teologi. Derfor vil vi næppe give os i kast med at udgive fagbøger inden for det naturvidenskabelige felt.

Vi bestræber os på at vurdere tilsendte manuskripter inden for et par måneders tid. Ikke alle afslag vil være begrundede. Hvis vi finder et manuskript interessant, er det muligt, at vi beder om lidt længere tid at foretage den endelig vurdering i.

Hvis Forlaget Læselyst vælger at udgive dit manuskript, forventer vi, at du – som et supplement til forlagets markedsføring – vil være med til at promovere bogen i forskellige sammenhænge.


Du er velkommen til at indsende dit manuskript som word-fil til email. Send ligeledes kontaktoplysninger og en kort redegørelse for dels manuskriptets indhold, dels grunden til at du har skrevet det.